توضیحات

پروژه دو دستگاه شیردوش پارالل 25*2 بوماتیک آمریکا دشت گل کردستان

این پروژه از دستگاه تمام اتوماتیک و مجهز به سیستم درب خروج سریع ، از به روزترین تکنولوژی روز دنیا مانند: گاوزن اتوماتیک، سورت گیت، نرم افزار مدیریت گله Smart Dairy  می باشد.