تغذیه، نقش اساسی در حفظ سلامتی ایفا می کند. ارتباط بین تغذیه و ایمنی، از اثرات سو تغذیه مشخص میگردد که منجر به کاهش ایمنی ثانویه می شود. همچنین چندین دهه است به خوبی مشخص گردیده که کمبود ویتامین ها و مواد معدنی می تواند منجر به افزایش آسیب پذیری در برابر بیماری های عفونی شود. در سال های اخیر، پیشرفت ها در مطالعه بالینی و تجربی، پایه علمی اثرات مواد مغذی روی سلول های ایمنی را بنا نهاده است. اثرات ریزمغذی ها، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها بر روی سیستم ایمنی عمدتا بر پایه داده های حاصل از مطالعات تجربی است که بر روی مدل های حیوانی، انجام شده است، مگر اینکه مورد مطالعه انسانی دقیقا مشخص گردیده باشد. زمینه های تحقیقاتی در این خصوص ارتقا یافته [...]

2023-07-05T14:57:34+04:30

کتاب راهنمای مدیریت گله های شیری

سالانه دام های شیری فراوانی از کشورهای پیشرفته به کشور هایی صادر می شوند که به دنبال بهبود تولید شیر و فرآورده های لبنی هستند. برخی از گاوها در مناطق استوایی و نیمه گرمسیری و برخی دیگر به کشورهایی با آب و هوای معتدل صادر می شوند. این گاوهای شیری از توان ژنتیکی بالایی برخوردار هستند.آنها برای تولید بازده شیر در مزارع و محیط های جدید خود نیاز به مدیریت و تغذیه مناسب دارند. موفقیت اینگونه برنامه ها تا حد زیادی به آگاهی و توانایی صاحبان جدید این دام ها بستگی دارد تا این استاندادهای تغذیه و مدیریت عمومی گله را برآورده سازند. این کتاب به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های مناسب طراحی شده است. عوامل اصلی در مدیریت شامل تغذیه، راحتی و آسایش گاو [...]

2023-05-30T15:14:32+04:30

کتاب کاربردهای دامپروری دقیق

با توجه به رشد و توسعه بسیار سریع و گسترده صنعت دامپروری،بکارگیری مدیریت دقیق و کارآمد مهمترین نیاز این صنعت می باشد. دامپروری دقیق یک زمینه ی میان رشته ای است که با تلفیق مفاهیم و آموزه های رشته های علوم‌زیستی، آمار، علوم دامی، ژنتیک و اصلاح نژاد، تغذیه، دامپزشکی و رشته های مهندسی در حوزه های مکانیک، برق، الکترونیک و کامپیوتر و... با ارایه فناوری های دقیق دامپروری، زمینه هوشمند سازی و رصد شاخص های فیزیولوژیکی، رفتاری و تولیدی در دامپروری را فراهم مینماید.

2023-05-30T15:15:34+04:30
Go to Top