تانک ازت

تانک ازت: جهت نگهداری حمل و نقل اسپرم در حجم های مختلف دارای دستگیره جهت سهولت در حمل عایق چند لایه در انواع ظرفیت های 3 تا 47 لیتری