شرکت دامپروری و کشاورزی لبن به  مدیریت عامل جناب آقای سید ابوالفضل جاوید حسینی،  در سال 1350 در مجاورت فرودگاه بین المللی امام خمینی تاسیس گردید. این شرکت دارای دو بخش دامپروری و کشاورزی می باشد. این مجتمع دارای 500 هکتار زمین می باشد که 440 هکتار آن به بخش کشاورزی و 60 هکتار آن به بخش دامپروری اختصاص داده شده است.  در حال حاضر تعداد گله دامپروری لبن 7000 راس می باشد که تعداد 3500  راس آن دوشا می باشد. میانگین دوشش هر دام 40 لیتر و تولید کل شیر آن 120 تن در روز می باشد.طی سالهای گذشته شرکت دامپروری و کشاورزی لبن چندین بار به عنوان دامپروری نمونه استانی و کشوری برگزیده شده است.

جناب آقای سید ابوالفضل جاوید حسینی، مدیریت محترم  شرکت دامپروری و کشاورزی لبن، در سال زراعی 93-1392 به عنوان گاودار نمونه صنعتی کشور(شیری)، در بخش کشاورزی  برگزیده شدند و به پاس خدمات ارزنده ایشان، لوح تقدیری از  جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و وزیر محترم جهاد کشاورزی به ایشان اهدا شد.