استخدام
  نام : نام خانوادگی :
  جنسیت : زنمرد ایمیل :
  تاریخ تولد : محل تولد :
  شماره شناسنامه : کد ملی :
  وضعیت تاهل : تعداد فرزندان :
  تلفن : تلفن همراه :
  وضعیت نظام وظیفه : سابقه بیمه :
  آدرس:
  سوابق تحصیلی:
  سطح
  سال اخذ مدرک
  رشته تحصیلی
  معدل
  محل تحصیل
  دوره های آموزشی :
  نام دوره
  نام موسسه
  مدت دوره
  اخذ مدرک بله بله بله بله
  آشنایی با استانداردهای کیفیت ، ISO
  نام استاندارد
  نام موسسه
  مدت دوره
  اخذ مدرک بله بله بله بله
  زبان های خارجه :
  language_name
  خواندن
  نوشتن
  مکالمه
  ترجمه
  مهارت های اختصاصی کار با کامپیوتر :
  نام مهارت
  میزان تسلط
  اخذ مدرک بله بله بله بله
  مهارت های عمومی کامپیوتر :
  نام مهارت
  میزان تسلط
  اخذ مدرک بله بله بله بله
  سوابق شغلی :
  نام محل کار
  سمت
  مدت همکاری
  دلیل قطع همکاری
  آخرین حقوق
  تلفن
  اجازه تماس بله بله بله
  مشخصات :
    نام شغل تلفن آدرس
  مادر
  پدر
  همسر
  معرف :
  نام
  نسبت
  آدرس
  تلفن
  مشخصات افراد تحت تکفل :
  نام
  نسبت
  آدرس
  تلفن
  سمت :
  سمت پیشنهادی
  تاریخ آمادگی برای شروع کار :
  حقوق :
  آیا سابقه بیماری خاصی دارید ؟ بلهخیر
  درصورت مثبت بودن جواب ، توضیح دهید
  آیا دخانیات مصرف می کنید؟ بلهخیر
  آیا دلیل خاصی برای کار در نولان دارید؟ بلهخیر
  آیا محکومیت کیفری داشته اید؟ بلهخیر
  درصورت مثبت بودن جواب ، توضیح دهید
  آیا بازنشسته و یا مستمری بگیر ارگانی هستید ؟ دولتی و غیر دولتی بلهخیر
  درصورت مثبت بودن جواب ، توضیح دهید
  وضعیت منزل شخصیاستیجاریسایر
  فایل :


  کد امنیتی را وارد کنید : captcha