فری استال

هدف از نصب فري استال در جايگاه نگهداري دام عبارت است از:

 •  افزايش ضريب سلامت دام
 •  افزايش ظرفيت نگهداري گاو در واحد سطح
 •  افزايش مدت زمان استراحت و نشخوار گاو در حالت دراز كش
 •  كاهش بار ميكروبي شير توليدي
 • كاهش ميزان لنگش در گله
 • كاهش نيروي انساني
 •  كاهش قابل توجه هزينه هاي تعويض بستر
 • كاهش بروز جراحات و صدمات ( له شدگي پستان)
 • كاهش ميزان ورم پستان در گله

 

ويژگي هاي فري استال ساخت گروه دامپروري و كشاورزي نولان:

 • استفاده از لوله هاي استاندارد گالوانيزه گرم با وزن مناسب
 • استفاده از جوش CO2 جهت افزايش عمر مفيد و استحكام فريم فري استال
 • استفاده از پيچ و مهره هاي خشكه و فيتينگي
 • سرعت توليد بالا
 • خم كاري با استفاده از سيستم هيدروليك بدون كوچكترين چروكيدگي
 • قابليت تغيير اندازه به صورت كشويي براي نگهداري دامها با جثه هاي مختلف
 • قابليت باز و بسته شدن تمام قطعات به صورت پيچ و مهره اي و امكان جا به جايي فريم