آلکانولان

محلول شوینده قلیایی (آلکانولان)

Alkanolan

مزایا و خواص شویندگی

  • مناسب جهت برطرف ساختن باقی­مانده شیر در سیستم شیردوشی و مخازن نگهداری شیر
  • پیشگیری از ایجاد سنگ شیر در لوله­ ها و مخازن
  • بدون پلی فسفات­ها و مواد کف کننده مطابق با استانداردهای آمریکا و اروپا
  • افزایش طول عمر قطعات
  • طراحی شده مطابق با آخرین استانداردهای شرکت بوماتیک آمریکا


کد امنیتی را وارد کنید : captcha