باکس گوساله

باکس گوساله نولان دارای اتاقک گوساله از جنس فایبرگلاس می باشد.

این باکس ها برای گوساله تازه متولد شده بسیار مناسب بوده و دارای ویژگیهای ذیل می باشد:

  • دارای طول عمر دایمی و همیشگی هستند.
  • نور آفتاب آنها را تخریب نمی کند.
  • قابل جابجایی و حمل و نقل سریع در محیط های سرپوشیده یا محوطه های روباز هستند.
  • در فصول گرم و سرد از تهویه مناسب و استاندارد برخوردار هستند.