After sale

خدمات پس از فروش

امروز با توجه به گسترش بازارهاي رقابتي در جهان و تاثير آن در اقتصاد كشور و همچنين توجه شركتهاي توليدي و خدماتي به اهميت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحي و توليد سيستمهاي مكانيزه يكپارچه در رابطه با مديريت خدمات پس از فروش دوچندان شده است. هدف از استقرار واحد خدمات پس از فروش ارائه خدمات سازماندهي شده با كيفيت و قيمت رقابتي، تسريع در ارائه خدمات، استاندارد كردن خدمات با توجه به تنوع و ارتقاي تكنولوژي محصولات و برقراري ارتباط بين مشتريان از طريق انعكاس مشكلات، نقطه نظرات و خواسته هاي مشتري جهت بهبود خدمات پس از فروش با التزام به تامين خواسته هاي مشتريان در گروه دامپروری و کشاورزی نولان مي باشد .خدمات پس از فروش از مهمترین سرویس هایی است که پس از خرید محصولات، شرکتهای تولیدی وظیفه ارائه آن به مشتری های خود را دارند. ارايه و مديريت خدمات پس از فروش كه از زمان تحويل كالا يا خدمات به مشتريان آغاز ميشود،. كنترل و نگهداري اطلاعات مربوط به هر مشتري (از نوع خدمت يا كالاي خريداري شده، تا زمان و نوع قرارداد و….)، اختصاص شناسههايي همچون شماره اشتراك، شماره فاكتور، شماره قرارداد، كارت گارانتي و …، مديريت ارائهي خدمات به مشتري بر اساس شناسههاي ياد شده از مهمترین فعاليتهاي واحد خدماتن پس از فروش در گروه دامپروری و کشاورزی نولان می باشد. مدیران گروه دامپروری و کشاورزی نولان بر این باورند كه نوآوری در شيوه ها و همچنین كيفيت ارائهي اين خدمات ميتواند سطح رضایتمندی مشتريان را افزایش دهد. بنابراین با استفاده از يك سيستم اتوماتيك در مديريت خدمات پس از فروش و در عين حال با كاهش دخالتهاي انساني در روند اين فعاليتها وکاهش احتمال بروز خطا و كندي در این مجموعه در خدمات مشتریان سازمان هستند