شرکت دامپروری و کشاورزی لبن به  مدیریت عامل جناب آقای سید ابوالفضل جاوید حسینی،  در سال ۱۳۵۰ در مجاورت فرودگاه بین المللی امام خمینی تاسیس گردید. این شرکت دارای دو بخش دامپروری و کشاورزی می باشد. این مجتمع دارای ۵۰۰ هکتار زمین می باشد که ۴۴۰ هکتار آن به بخش کشاورزی و ۶۰ هکتار آن به بخش دامپروری اختصاص داده شده است.  در حال حاضر تعداد گله دامپروری لبن ۷۰۰۰ راس می باشد که تعداد ۳۵۰۰  راس آن دوشا می باشد. میانگین دوشش هر دام ۴۰ لیتر و تولید کل شیر آن ۱۲۰ تن در روز می باشد.
طی سالهای گذشته شرکت دامپروری و کشاورزی لبن چندین بار به عنوان دامپروری نمونه استانی و کشوری برگزیده شده است.

جناب آقای سید ابوالفضل جاوید حسینی، مدیریت محترم  شرکت دامپروری و کشاورزی لبن، در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ به عنوان گاودار نمونه صنعتی کشور(شیری)، در بخش کشاورزی  برگزیده شدند و به پاس خدمات ارزنده ایشان، لوح تقدیری از  جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و وزیر محترم جهاد کشاورزی به ایشان اهدا شد.